Jak kupić spółkę akcyjną?

Jedną z głównych cech spółki akcyjnej jest skomplikowany oraz czasochłonny proces rejestracyjny.
Ta niedogodność skutecznie odstrasza potencjalnych przedsiębiorców.

Na szczęście na rynku nie brakuje instytucji, które oferują sprzedaż gotowych podmiotów gospodarczych, w tym także spółek akcyjnych.

Jak daną jednostkę zakupić?
Nic bardziej prostego. Wystarczy udać się do odpowiedniego biura, aby następnie wybrać interesujący nas podmiot.
Zazwyczaj możemy zdecydować się na spółkę nową bądź stażową, która istnieje na rynku już określony czas.
Drugi wariant posiada o wiele większe zdolności kredytowe, leasingowe, a także znacznie większe szanse na pozyskanie dotacji unijnych oraz innych form dofinansowań.

Po dokonaniu należytego wyboru, należy jedynie uregulować wcześniej ustaloną opłatę, a następnie podpisać umowę spółki w formie aktu notarialnego u notariusza.
I już.
Po wypełnieniu tych formalności stajemy się właścicielami spółki akcyjnej, gotowej do prowadzenia działalności gospodarczej.

Advertisements

Księgowość spółki

Każda spółka bez wyjątku zobligowana jest do prowadzenia księgowości. Jedni przedsiębiorcy zobowiązani są do prowadzenia księgowości pełnej, drudzy uproszczonej. Na czym polegają te formy księgowości?

Księgowość pełna – bardziej precyzyjna forma księgowości z racji tego, że zapisuje wszystkie zachodzące w firmie zdarzenia gospodarcze. Głównym jej celem jest kontrola i analiza sytuacji firmy obecnie, a także biorąc pod uwagę wcześniejsze okresy.
O tym jak mają być ewidencjonowane zdarzenia gospodarcze opisują ustawy i zbiory zasad m.in. Ustawa o Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości.

Księgowość uproszczona polega na gromadzeniu podstawowych informacji finansowych o firmie. Do form tej księgowości możemy zaliczyć:
– kartę podatkową;
– ryczałt ewidencjonowany;
– księgę przychodów i rozchodów;

Z racji tego, że księgowość to źródło podstawowych i najważniejszych informacji o firmie, to najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług biura księgowego. Pracujący tam doświadczeni specjaliści pomogą wybrać najkorzystniejsze rozwiązania dzięki aktualnej wiedzy na temat przepisów prawa.

Co powinieneś wiedzieć o spółce z o.o.?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako spółka handlowa występująca w naszym kraju, okazuje się najlepszą i najczęściej wybieraną formą działalności. Warto napisać, że wyjątkowo dużym zainteresowaniem cieszy się ze strony przedsiębiorców mających w planach duże przedsięwzięcie.

Nie bez podstawy, gdyż w świetle prawa, spółka ta może być założona bez względu na jej cel (ważne jest jednak, aby był on zgodny z prawem). Spółka ta interesuje już na pierwszym etapie wysokością kapitału zakładowego, którego stawkę zredukowano do kwoty 5 000 złotych. Zgodnie z powyższym, założyciele, mający do dyspozycji więcej środków finansowych, po dokonaniu wpłaty kapitału zakładowego, będą mieli jeszcze pieniądze, które zapewnią im łatwiejszy start na rynku.
Poniżej krótkie zestawienie…
Zalety:
→ spółkę może założyć każdy,
→ w oparciu o umowę spółki, osobisty majątek przedsiębiorcy jest zabezpieczony,
→ ograniczona odpowiedzialność wszystkich wspólników,
→ współcześnie spółkę z o.o. można zarejestrować przez Internet,
→ możliwość obracania sporym kapitałem,
→ jeżeli przedsiębiorcy zależy na czasie, z dnia na dzień może kupić gotową spółkę.
Mimo wielu, wielu zalet pojawiają się także wady omawianej formy działalności. Nie da się ukryć, wszystko ma swoje wady i zalety, a więc negatywne aspekty występują również w tym przypadku. Zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, członkowie zarządu, solidarnie odpowiadają za wszelkie zobowiązania i egzekucje spółki. Natomiast możliwe jest, aby członkowie zarządu uwolnili się od odpowiedzialności.

Łączy się to jednak z obowiązkiem zgłoszenia w odpowiednim czasie wniosku o fakcie upadłości lub rozpoczęcia likwidacji danej firmy.
Minusy:
→ uciążliwy obowiązek dokładnego prowadzenia księgowości,
→ wspomniana już duża odpowiedzialność zarządu,
→ wysokie koszty prowadzenia,
→ brak możliwości prowadzenia niektórych typów przedsiębiorstw,
→ podwójne opodatkowanie dochodów spółki.

Likwidacja spółki z o.o..

Prowadzenie własnej działalności w większości przypadków jest bardzo męczące i z czasem wymaga od przedsiębiorcy coraz większych wyrzeczeń. Wszystko wiąże się z tym, aby spółka mogła prosperować satysfakcjonująco i wciąż poszerzać horyzonty podbijając coraz to inne obszary gospodarcze. Z racji tego, że samodzielnie ciężko wszystko ogarnąć, zdarzają się przypadki, iż założyciele firm decydują się na ich likwidację, ze względu na to, że nie potrafią uporać się z wszystkimi formalnościami i obowiązkami ciążącymi na przedsiębiorcy oraz ciężko im znaleźć odpowiednie rozwiązanie na trafiające się problemy.

Rozwiązanie spółki z o.o. występuje wraz z chwilą wykreślenia jej z Rejestru Sądowego. W oparciu o informacje pochodzące z tego rejestru, wnioskujemy, iż najczęściej występującymi przyczynami, które powodują, że ludzie postanawiają zlikwidować swoją działalność, jest chęć otrzymania pieniędzy z majątku spółki i zakończenie prowadzonych przez nią spraw.

Z jakich innych przyczyn spółka może być likwidowana?

– z przyczyn przewidzianych w umowie spółki,
– na podstawie podjętej przez wspólników decyzji,
– z powodu przeniesienia spółki za granicę kraju,
– z przyczyny upadłości spółki,
– gdy spółka działa wbrew obowiązującemu prawu,
– gdy osoby sporządzające umowę spółki, nie posiadały zdolności prawnej,
– gdy spółka straciła wszelkie możliwości na zrealizowanie zamierzonego celu,
– gdy spółka działa na szkodę interesom publicznym.
Osoby, które decydują się na rozwiązanie spółki, a więc po prostu likwidatorzy, są obarczeni obowiązkiem, żeby o fakcie początku likwidacji złożyć zawiadomienie do sądu rejestrowego. Do informacji tej powinno się także załączyć listę z imionami, nazwiskami oraz adresami wszystkich likwidatorów. W sytuacji, gdyby o rozpoczęciu likwidacji w danej firmie zadecydował sąd, ma on również prawo do tego, aby wyznaczyć likwidatorów.

W późniejszym czasie, zadaniem likwidatorów jest|ogłoszenie rozpoczęcia całego procesu likwidacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Pismem wzywa się wszystkich wierzycieli spółki, aby zgłosili się w wyznaczonym terminie. Wtedy konieczne jest spłacenie zobowiązań wobec wierzycieli i ich zabezpieczenie. Możliwość podziału majątku występuje dopiero po spłacie długów. Wspólnicy otrzymają część odpowiadającą ich udziałom.

Istotne jest również to, że po dokonaniu likwidacji spółki, likwidatorzy są zobowiązani do tego, aby o fakcie tym zawiadomić właściwy Urząd Skarbowy poprzez przekazanie odpisu sprawozdania likwidacyjnego.

Temat: Czym jest spółka z o.o. komandytowa?

Spółka komandytowa ponieważ jest spółką osobową co najmniej 2 osoby. Jednak ich role będą podzielone. Jeden wspólnik będzie komandytariuszem, a drugi komplementariuszem. Stanowiska te będą różniły się od siebie kwestią odpowiedzialności za zobowiązania i w ten sposób:

* komandytariusz odpowiada do sumy wniesionych udziałów,

* komplementariusz będzie odpowiadał bez ograniczeń.

Z uwagi na to, że opcja ta jest stosunkowo „młoda” na polskim rynku, wiele przedsiębiorców nadal ma wątpliwości przed tym, aby podjąć się założenia spółki. Jednak nie da się ukryć, iż ludzi postanawiających założyć spółkę z o.o. komandytową z dnia na dzień jest coraz więcej. Nic w tym dziwnego, bo ta kombinacja to bardzo dobry pomysł, posiadający wiele zalet.

Do sedna…

Spółka z o.o. komandytowa stanowi połączenie pozwalające na optymalizację podatkową. Połączenie to opiera się na tym, że spółka komandytowa jest spółką „główną”, a spółka z o.o. pełni funkcję komplementariusza, a więc poza odpowiedzialnością za zobowiązania, jest uprawniona do reprezentacji oraz prowadzenia spraw spółki.

Pozytywnych aspektów jest dużo, ale jak we wszystkim, są także wady, a w zasadzie jedna główna – konieczne jest poniesienie podwójnych kosztów zakładania

spółek. Jest to konieczne, gdyż by móc rejestrować spółkę z o.o. komandytową, przed tym należy zarejestrować spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Jestem pewna, że każda ambitna osoba, planująca założenie działalności zdaje sobie sprawę z tego, że ma możliwość wyboru odpowiedniej formy prowadzenia działalności. Życzę wielu sukcesów!

Zbywanie udziałów w spółce z o.o.

W sieci spotykam się z licznymi zapytaniami dotyczącymi tego, jak zbyć udziały posiadane w spółce z o.o.. Z racji tego wydaje mi się, że należy udzielić na te pytania dokładnej odpowiedzi, by wszystko stało się klarowne i zrozumiałe.

Zbycie posiadanych udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością może nastąpić tylko, gdy umowa na to zezwala. Jeśli zostało to uwzględnione, powstaje tzw. nowy udział, którego wartość nominalna nie może być niższa niż 50 złotych. W przypadku, gdyby dany wspólnik miał ponad jeden udział i planowałby zbyć jedynie część z nich – pomiędzy sprzedającym i kupującym powstaje wspólność prawa udziałowego.

Trzeba także wspomnieć o fakcie dotyczącym tego, że w opracowanej umowie spółki powinna zostać ustalona sprawa dotycząca tego, kto wyraża zgodę na zbycie udziałów. Właściwym do tego organem jest zarząd, rada nadzorcza lub wyznaczeni do tego wspólnicy. Możliwe jest również to, że będzie to osoba postronna lub jeden z organów administracji. Gdyby jednak ta informacja nie została zamieszczona na kartach umowy, wtedy zgodę wyraża kompletny skład zarządu, a prócz tego obowiązkowo musi to być utworzone w formie pisemnej, w innej sytuacji postanowienie to straci ważność.

W razie, gdyby zarząd odmówił danemu wspólnikowi możliwości pozbycia się udziałów, wspólnik o udzielenie pozwolenia może wystąpić do Sądu Rejestrowego, który swoją decyzję musi poprzeć konkretnymi argumentami. Wówczas Sąd ma obowiązek, by udzielić informacji pozostałym wspólnikom o ich możliwości do przedstawienia nowego kandydata, który miałby kupić wolne udziały.
Coś innego następuje na wypadek śmierci któregoś wspólnika, bo wtedy posiadane przez niego udziały zostają przejęte przez spółkę, która ma obowiązek umorzyć je poprzez obniżenie kapitału zakładowego. Natomiast może zdarzyć się, iż udziały zostają rozdysponowywane między pozostałych wspólników lub na osoby dziedziczące. Jeśli wszystkie udziały są tej samej wartości, wszyscy spadkobiercy mogą otrzymać chociaż ułamkową wspólność praw udziałowych, a jeżeli nie, to będą one podzielone zgodnie z treścią testamentu.

Musisz wiedzieć, że przekazanie udziałów na innego wspólnika należy zgłosić do organów zarządzających daną spółką. KSH nie narzuca formy, w której powinno to być zrobione. W związku z tym o zdarzeniu można poinformować nie tylko telefonicznie, ale również mailowo lub pisemnie. Najważniejszym warunkiem jest jednak to, aby do owego zawiadomienia dołączyć dowód przejścia udziałów.

Czy spółka z o.o. musi płacić podatki? Jeśli tak, to jakie?

Właściciel firmy musi mieć świadomość, że prowadząc działalność zobowiązany będzie odprowadzać podatki. Sp. z o.o. jest jedną z najłatwiejszych do prowadzenia form działalności, ze względu na to, że kwota kapitału zakładowego wynosi tylko 5 000 zł. Kwestia ta pozwala odłożyć pieniądze, które w kolejnych etapach działalności można przeznaczyć na rozwój firmy.

Jednak, aby spółka mogła poprawnie funkcjonować, musi dostosować się do obowiązku regulowania podatków, którymi są:

CIT – podatek od osób prawnych, a więc spółka z o.o. osiągająca dochody także musi go płacić. Wielkość podatku określana jest za pomocą stawki 19 %. Zatem im wyższy dochód, tym wyższy podatek.

PIT – podatek od osób fizycznych, którego stawka wynosi 18% i także w tym przypadku jest to uzależniona od osiągniętego dochodu.

VAT, czyli najczęściej występująca stawka podatku VAT wynosząca 23%. Pojawiają się przypadki kiedy stawka podatku zostaje obniżona na 0%, 5% lub 8%. Do płacenia tego podatku jest zobowiązana każda firma, która prowadzi sprzedaż towarów i usług.

Obok powyżej wymienionych podatków, przedsiębiorcy mają obowiązek opłacania dodatkowo innych podatków m.in. z tytułu posiadanej nieruchomości, od czynności cywilno-prawnych, od posiadanych środków transportu oraz w niektórych przypadkach podatku akcyzowego.